leksykon pozycjonowania stron

A – jak audyt strony internetowej

Posiadając stronę internetową, musimy zadbać o jej odpowiednią widoczność w wyszukiwarce. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy wykonać, jest audyt strony internetowej. Podczas przeprowadzania audytu sprawdzane są wszystkie parametry strony, mające wpływ na jej pozycje.
Sprawdzana jest optymalizacja strony pod kątem SEO. Przez optymalizację można rozumieć wszystkie aspekty strony, które brane są pod uwagę przez algorytmy Google.

Każdy audyt jest inny. Nie ma możliwości korzystania z jednego schematu przeprowadzania audytu, ponieważ każda strona jest inna. W zależności, od tego jakiej branży dotyczy strona, różne parametry są brane pod uwagę przez główny algorytm Google.

Przeprowadzając audyty stron internetowych, przeprowadzamy także analizę konkurencji, aby sprawdzić bieżące trendy, jakie panują w danym okresie w danej branży. Element taki jak sezonowość też ma duży wpływ na audyt strony i to jakie wskazówki dostaniemy w raporcie końcowym. Prowadząc sklep ze sprzętem zimowym, ciężko jest oczekiwać dużego ruchu na stronie w okresie wakacyjnym lub wiosennym.

Oczywiście będą zdarzały się sporadyczne wejścia na stronę, ale nie będzie to tak intensywny ruch jak typowo w okresie zimowym. Takie informacje także będą zawarte w raporcie. Oprócz tego raport  będzie zawierał także wskazówki dotyczące tego, co należy zrobić, aby zmaksymalizować ruch na stronie w tym okresie, w którym ten ruch powinien być największy.

Audyt SEO cena

W zależności od tego, jak bardzo rozbudowana jest strona i czy jest to sklep internetowy, czy zwykła strona wizytówka, końcowa cena audytu będzie się różnić właśnie ze względu na te czynniki. Przeprowadzając audyt sklepu internetowego, trzeba poświęcić na to znacznie więcej czasu niż podczas audytu strony wizytówki. I już w tym momencie cena takiego audytu będzie z pewnością wyższa.

Kiedy audyt strony będzie droższy?

  • kiedy audyt będzie dotyczył sklepu internetowego,
  • kiedy struktura strony jest bardzo rozbudowana,
  • kiedy na stronie występuje dużo elementów, które wymagają sprawdzenia.

Audyt SEO strony, który przeprowadzamy, kończy się przygotowaniem kompletnego raportu, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące każdego elementu, jaki należy poprawić w celu zwiększenia widoczności strony w wyszukiwarce. Raport może być rozszerzony o elementy, które szczególnie interesują Klienta zlecającego audyt.

Close Menu