leksykon pozycjonowania stron

E – jak error

W branży tworzenia stron www często mamy do czynienia z różnego rodzaju błędami. Niektóre błędy są mało istotne niektóre natomiast, mogą być krytyczne dla funkcjonowania strony.

W zależności od kodu błędu może to być błąd strony lub błąd serwera. Bez względu na to, jaki jest to błąd, należy sprawdzić czym jest spowodowany i jak można się go pozbyć i zapobiec pojawianiu się w przyszłości.

Error co to znaczy?

Error to nic innego jak błąd. W branży tworzenia stron można rozróżnić dwa główne rodzaje błędów, mianowicie błędy z wynikające z winy użytkownika oraz błędy leżące po stronie serwera. Błędy wynikające z winy użytkownika rozpoczynają się zwykle cyfrą 4, a błędy leżące po stronie serwera rozpoczynają się cyfrą 5.

O ile pierwszy rodzaj błędów (wynikające z winy użytkownika) możemy szybko naprawić i się ich pozbyć to już z błędami po stronie serwera może być ciężej, ponieważ jeżeli nie mamy bezpośredniego dostępu do serwera, musimy zgłosić błąd do dostawcy i czekać na usunięcie problemu lub wskazówki co można zrobić, aby pozbyć się krytycznego błędu.

Jakie są główne kody błędów stron www?

Error to nic innego jak błąd. W branży tworzenia stron można rozróżnić dwa główne rodzaje błędów, mianowicie błędy z wynikające z winy użytkownika oraz błędy leżące po stronie serwera. Błędy wynikające z winy użytkownika rozpoczynają się zwykle cyfrą 4, a błędy leżące po stronie serwera rozpoczynają się cyfrą 5.O ile pierwszy rodzaj błędów (wynikające z winy użytkownika) możemy szybko naprawić i się ich pozbyć to już z błędami po stronie serwera może być ciężej, ponieważ jeżeli nie mamy bezpośredniego dostępu do serwera, musimy zgłosić błąd do dostawcy i czekać na usunięcie problemu lub wskazówki co można zrobić, aby pozbyć się krytycznego błędu.Poniżej prezentujemy listę błędów, wraz z ich krótkimi opisami. Zatem jaki kod powoduje jaki błąd strony?

Błędy rozpoczynające się cyfrą 4, czyli błędy wynikające z winy użytkownika:
 • 400 Bad Request – jest to nic innego jak error dotyczący błędnego zapytania przez użytkownika
 • 401 Unauthorized – w momencie pojawienia się tego błędu, jesteśmy informowani o tym że dostęp wymaga autoryzacji
 • 402 Payment Required – kod błędy informujący o konieczności dokonania płatności
 • 403 Forbidden – dosyć często spotykany błąd strony informujący o tym że dostęp do strony został zablokowany
 • 404 Not Found – najczęściej pojawiający się kod błędu w branży tworzenia stron, dotyczy głównie sklepów gdzie często następuje zmiana asortymentu. Błąd informuje o tym że szukany element nie występuje na serwerze
 • 405 Method Not Allowed – ten kod informuje o niedozwolonej metodzie wejścia na stronę
 • 406 Not Acceptable – brak możliwości zwrócenia odpowiedzi na zadane pytanie
 • 407 Proxy Authentication Required – kod błędu informujący o wymaganej autoryzacji
 • 408 Request Time-out – także dosyć częsty błąd strony informujący o przekroczeniu czasu oczekiwania na odpowiedź serwera
 • 409 Conflict – błąd informujący o konflikcie między zasobami
 • 410 Gone – ten kod informuje przeglądarkę o tym że zasób, którego szukamy został usunięty. Czasami warto jest zastąpić error 404 właśnie tym kodem błędu
 • 411 Length Required – błąd, który informuje o braku możliwości wykonania zapytania z powodu braku nagłówka
 • 412 Precondition Failed – kod, który mówi o braku spełnionych warunków, które zostały zawarte w zapytaniu
 • 413 Request Entity Too Large – jak sama nazwa wskazuje, błąd ten dotyczy zbyt długiego zapytania
 • 414 Request-URI Too Large – podobnie jak w błędzie 413 z tą różnicą że teraz dotyczy długości adresu URL
 • 415 Unsupported Media Type – błąd informujący o braku możliwości zrozumienia zapytania przez serwer
 • 416 Requested range not satisfiable – błąd, który mówi o braku możliwości obsłużenia zapytania
 • 417 Expectation Failed – brak możliwości zwrócenia wartości zawartej w pytaniu
 • 429 Too many requests – błąd mówiący nam o tym że wykonaliśmy zbyt wiele zapytań w małych odstępach czasowych
 • 499 Client closed request – błąd, który mówi nam o tym że pytanie zostało zamknięcie w momencie przetwarzania go przez serwer

Błędy rozpoczynające się cyfrą 5, czyli błędy leżące po stronie serwera:

 • 500 Internal Server Error – dosyć często spotykany błąd informujący o wewnętrznym błędzie serwera
 • 501 Not Implemented – kod błędu mówiący o tym, że nasze zapytanie nie zostało zrozumiane przez serwer
 • 502 Bad Gateway – błąd, który mówi nam o błędzie bramy serwera i o tym że zwrócona przez serwer wartość jest niepoprawna
 • 503 Service Unavailable – błąd informujący nas o przeciążeniu serwera
 • 504 Gateway Time-out – tak samo jak po stronie użytkownika błąd 404 tak samo ten błąd po stronie serwera jest jednym z najczęściej spotykanych błędów mówiący o przekroczeniu czasu oczekiwania na odpowiedź serwera
 • 505 HTTP Version not supported – błąd, który informuje o tym, że wersja HTTP nie jest obsługiwana przez serwer

Najczęstszym błędem, który pojawia się po stronie użytkownika, jest error 404. Dotyczy on głównie sklepów internetowych gdzie często, dochodzi do wymiany asortymentu i administrator zapomni o przekierowaniu już nieistniejącego asortymentu na nowo dodane kategorie. Natomiast jeżeli chodzi o błędy po stronie serwera, to najczęściej pojawiającym się błędem prawdopodobnie będzie błąd 504, który informuje o przekroczeniu czasu oczekiwania na serwer.

Bez względu na to, jaki błąd występuje na stronie, należy zadbać o to, żeby więcej nie dochodziło do pojawiania się go w przyszłości. Jeżeli nie chcemy ryzykować ponownego pojawienia się błędu na stronie, możemy wynająć firmę, która będzie zarządzać naszą stroną i szybko reagować na pojawiające się błędy.

Close Menu